Önemli Tarihler ve Bilgiler

Kongre Tarihi 16-19 Haziran 2022
Son Bildiri Gönderme Tarihi 10 Mayıs 2022
Toplu Bildiri Kabul Listesi İlanı 15 Mayıs 2022
Erken Kayıt Son Tarihi 18 Mayıs 2022