Bildiri Konuları

 • Sağlık hizmetleri yönetimi
 • Sağlık kurumları yönetimi
 • Sağlık ekonomisi
 • Sağlık bilişimi ve e-sağlık hizmetleri
 • Sağlık hukuku
 • Sağlık kurumlarında örgütsel davranış
 • Hasta Hakları, Güvenliği ve Kalite
 • Klinik ve tıbbi hizmetler yönetimi
 • Diş hekimliği hizmetleri yönetimi
 • Eczacılık hizmetleri yönetimi
 • Hemşirelik hizmetleri yönetimi
 • Acil sağlık hizmetleri ve afet yönetimi
 • Diyetisyenlik hizmetleri yönetimi
 • Sosyal hizmetler yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetimi
 • Teletıp
 • Mobil Sağlık
 • Çocuk Gelişimi Hizmetleri Yönetimi
 • Yaşam Kalitesi
 • Tıbbi Deontoloji ve Meslek Ahlakı